ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Over de site

Veel 'illegale' kinderen weten niet wat hun rechten zijn. Mede daardoor worden hun rechten vaak geschonden.  Met deze site willen Defence for Children International en Stichting LOS zoveel mogelijk kennis over de rechten van 'illegale' kinderen bekend maken.

 

De naam van de site www.iLegaalkind.nl is gekozen om duidelijk te maken dat geen kind illegaal is. Alle kinderen hebben namelijk alle rechten.

 

De site is bedoeld voor jongeren, volwassenen (ouders en professionals) en juristen. Iedereen kan de site op zijn eigen niveau doorzoeken. Klik daarvoor op de passende sleutelgat link.

 
Informatie

Op de site is informatie te vinden over het recht van 'illegale' kinderen op verschillende onderwerpen:

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.
Ondanks de zorg en aandacht die de samenstellers hebben betracht bij het maken van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is.

De samenstellers van deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou voorvloeien uit het gebruik van deze site.


Mocht u informatie tegenkomen die onjuist, onvolledig of anderszins niet correct is dan verzoeken wij u vriendelijk dit door te geven per E-mail: info@defenceforchildren.nl

 
Dank

Deze site is totstandgekomen dankzij financiële steun van Stichting Steunfonds Pro Juventute.

 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.