ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Medicijnen

Als een kind medicijnen nodig heeft, mogen deze hem niet geweigerd worden. Ook niet als het kind 'illegaal' is en geen verzekering heeft.
Medicijnen kunnen vaak alleen verkregen worden op recept. Het is daarvoor nodig naar de huisarts of het ziekenhuis te gaan voor een verwijsbrief.

Vergoeding van de apotheekkosten
Als een 'illegaal' kind, of zijn ouders, de kosten voor de medicijnen niet kan betalen, dan kan de apotheek de kosten terugkrijgen van het CAK. De apotheek vraagt aan het 'illegale' kind, of zijn ouders, een eigen betaling van 5 euro per geneesmiddel.

Het is daarvoor wel belangrijk dat de medicijnen worden opgehaald in een apotheek die een contract heeft met het CAK, alleen die apotheken krijgen hun kosten vergoed.
Lees hier welke geconctracteerde apotheek het dichtst in de buurt zit.

Spoedapotheek
Als er bijvoorbeeld in het weekend of 's nachts acuut medicijnen nodig zijn, dan kan er naar elke apotheek worden gegaan. Als de apotheek geen contract heeft met het CAK, dan kunnen de kosten alsnog vergoed worden. Daarvoor moet de apotheker de nota indienen bij een apotheek die wél een contract heeft. Die kan de nota dan vervolgens doorsturen naar het CAK.
 

(Artikel 2.8 Besluit zorgverzekering)

 

NTB: Kinderen die onder de verantwoordelijkheid van het COA vallen, zijn via het COA verzekerd. In dat geval worden de kosten niet vergoed door het CAK.

? Klik hier om meer te lezen over de Regeling Zorg Asielzoekers. 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.