ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage is een bijdrage die de school aan de ouders vraagt voor extra activiteiten die niet bij het gewone onderwijsprogramma horen zoals excursies of een schoolkamp. Dit geldt zowel voor de basisschool als de middelbare scholen.

'Illegale' leerlingen
’Illegale’ ouders zullen vaak de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen. Het gevolg hiervan kan zijn dat een leerling uitgesloten wordt van de extra activiteit.  

 

 

Wat valt er onder extra activiteiten?
Of het gaat om extra activiteiten die betaald worden van de vrijwillige ouderbijdrage, hangt af van de vraag of de activiteit is opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma, dit is te zien in de schoolgids van de school.

  • Activiteit opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma:
    Alle activiteiten die in het reguliere onderwijsprogramma zijn opgenomen zijn verplicht. De school mag hiervoor geen extra, eigen bijdrage van de ouders vragen.
  • Activiteit niet opgenomen in het reguliere onderwijsprogramma:
    Is een activiteit niet in het reguliere onderwijsprogramma opgenomen, dan kan de school hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage aan de ouders vragen. De ouders zijn niet verplicht om deze bijdrage te betalen. Het is wel fijn als de ouders de bijdrage wél betalen omdat hiervan de extra activiteiten zoals een excursie of schoolkamp worden betaald.

Klik hier voor een oplossing zodat de leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet betalen, tóch mee kunnen met de excursie.

 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.