ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Stage in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO)
In het Hoger Onderwijs vormt de stage in veel gevallen een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma.
Bij een stage in het Hoger Onderwijs (HO) is vaak (maar niet altijd) een tewerkstellingsvergunning vereist. Voor een tewerkstellingsvergunning is het nodig dat iemand een verblijfsvergunning heeft (aangevraagd). ‘Illegale’ leerlingen kunnen zodoende geen tewerkstellingsvergunning krijgen (Artikel 2 Wet Arbeid Vreemdelingen). Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het niet nodig om een uitzondering te maken op HBO-studenten, omdat het mogelijk is een opleiding te kiezen waarbij stage geen verplicht onderdeel is van de opleiding.

Schending
Onder meer artikel 28 van het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) bepaalt dat iedereen recht op onderwijs heeft. Als een stage onderdeel uitmaakt van een onderwijsprogramma dan zou het een schending van het recht op onderwijs inhouden als ‘illegale’ leerlingen geen stage kunnen lopen.

Oplossing
Hogescholen moeten zorgen voor een vervangende opdracht. Een voorbeeld zou een onderzoeksstage kunnen zijn. Hierbij is in veel gevallen geen tewerkstellingsvergunning vereist. Ook kunnen de scholen of de leerlingen op zoek gaan naar een stageplaats waarvoor geen tewerkstellingsvergunning wordt gevraagd.

Een tewerkstellingsvergunning is namelijk niet verplicht zolang het om een onbetaalde stage gaat.

 

Stout Foundation betaalt de boete

Een andere oplossing is het stage-adres te wijzen op de zogenoemde Stout Foundation. Die is opgericht door de organisatie Start Foundation en betaalt de boete die werkgevers eventueel krijgen als zij een 'illegale' jongeren in dienst nemen.
 

BELANGRIJK: een stage volgen terwijl iemand 'illegaal' is, kan een afwijzingsgrond zijn voor een verblijfsvergunning. Het is daarom verstandig om alleen stage te lopen als iemand volledig uitgeprocedeerd is (artikel 16, lid 1, sub f Vreemdelingenwet).

 


 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.