ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Opvang en sociale zekerheid

Elk kind heeft recht op de noodzakelijke bestaansvoorwaarden: eten, kleding en onderdak. Bij 'illegale' kinderen is dit recht niet gegarandeerd. Zij worden uitgesloten van veel  sociale voorzieningen. Dit is een ernstige schending van hun (kinder)rechten.

Er zijn de laatste tijd veel rechtszaken gevoerd over het recht op onderdak en sociale voorzieningen voor 'illegale' kinderen. Die hebben gezorgd voor enkele ontwikkelingen.
 

Lees hier meer over:


RELEVANTE INFORMATIE

 

Overhandiging onderzoek naar gezinslocaties aan kamerleden

November 2014

Kinderen die samen met hun ouder(s) in locaties wonen voor uitgeprocedeerde gezinnen, noemen de situatie er ziekmakend. De kinderen worden geïsoleerd, uitgesloten van de Nederlandse samenleving en voelen zich gevangen en angstig. Dit blijkt uit de publicatie ‘Het is hier in één woord gewoon… stom!; Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties’ van de Werkgroep Kind in azc. Jongeren uit gezinslocaties hebben op 5 november het rapport overhandigd aan Tweede Kamerleden.

Lees hier meer.

 

 

 


Schadevergoeding voor kinderen die in uitzetlocatie verbleven
Oktober 2014

De Nederlandse Staat moet een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan twee Nederlandse kinderen die samen met hun moeder ruim twintig maanden in een Gezins Opvang Locatie verbleven. In zo'n locatie wonen gezinnen die terug moeten keren naar hun land van herkomst. Hun vrijheid wordt er beperkt. Dit is geen plek voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Het verblijf op de gezinslocatie is daarnaast schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, zo bepaalde de rechtbank op 2 oktober 2014 in Den Haag. Deze uitspraak is belangrijk, omdat hierin wordt erkend dat het verblijf in een gezinslocatie schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer dit ten aanzien van Nederlandse kinderen wordt gesteld, dan geldt dit ook voor de ontwikkeling van andere kinderen die in deze locaties verblijven.

Lees hier meer.


'Illegale' ouders toch geen kinderbijslag

november 2012
Helaas besliste de Hoge Raad op 23 november 2012 dat 'illegale' ouders toch geen kinderbijslag kunnen krijgen. De hoogste rechter van Nederland zette daarmee een streep door een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die vond dat 'illegale' ouders soms wel recht op kinderbijslag hebben. 
Lees hier meer over de uitspraak en de argumenten van de rechter.
 

Gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen schadelijk en nutteloos
December 2012

Zes vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties roepen staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen niet meer in gezinslocaties op te vangen waar kinderen en hun ouders een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd krijgen. De opvang in de gezinslocaties is niet in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

Lees hier meer.

 

Geen kind meer op straat

februari 2010

Op 28 febuari 2010 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op onderdak voor 'illegale' kinderen. Kinderen hebben recht op bescherming en die vind je niet op straat, zegt ook dit Comité. Kinderen mogen daarom niet meer op straat worden gezet vanuit een officiële opvanglocatie.  
Lees hier meer over deze uitspraak.

 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.