ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Rechtspraak
De laatste jaren is er veel rechtspraak opgebouwd over de toegang tot sociale voorzieningen voor 'illegale' kinderen.
Hieruit is voortgekomen dat bij kinderen die procederen voor een eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning of tegen de intrekking van hun eerdere verblijfsvergunning en de beslissing hierop in Nederland mogen afwachten, moet worden voorzien in de noodzakelijke bestaansvoorwaarden.

Klik hier voor rechtspraak over een uitkering.

Klik hier voor rechtspraak over woonkosten.
 
Geheel 'illegale' kinderen
Voor kinderen die geen enkele procedure meer hebben lopen en dus “helemaal” ‘illegaal’ zijn, bestaat dit recht op bijstand niet, zij kunnen geen beroep doen op sociale voorzieningen. Dit onderscheid is in strijd met artikel 2 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK).
 

 • Noodzakelijke bestaansvoorwaarden
  De noodzakelijke bestaansvoorwaarden waar deze groep kinderen recht op hebben zijn:
  - Financiële toelage
  Kinderen die nog een juridische procedure hebben lopen en zo rechtmatig in Nederland verblijven, kunnen een financiële toelage krijgen voor de duur van hun juridische procedure. De financiele toelage dient ervoor kinderen te voorzien in hun noodzakelijke bestaansvoorwaarden.
  - Woonkosten
  Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 januari 2006 zijn er veel procedures geweest over de vergoeding van de woonkosten. Verschillende rechters hebben inmiddels uitgemaakt dat ook woonkosten tot de noodzakelijke bestaansvoorwaarden behoren.
  - Geen dekking van de medische kosten
  Er is besloten dat de medische kosten niet vergoed worden aan minderjarige vreemdelingen die wachten op een beslissing op hun juridische procedure. Toch mag het recht op gezondheidszorg niet geschonden worden. 'Illegale' kinderen hebben altijd recht op medisch noodzakelijke zorg.

 

 

 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.