ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Beëindiging van het gezag
Sommige ouders kunnen niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van hun kind dragen. Dit kan het geval zijn als de ouder zijn opvoedingstaak ernstig verwaarloost maar ook als een ouder uit onmacht zijn kind niet meer kan opvoeden. In die gevallen wordt hun ouderlijk gezag beëindigd door de rechter. Zij blijven nog wel de juridische ouders maar hebben niets meer te zeggen over de invulling van de verzorging en de opvoeding van het kind (Artikel 1:266 BW).

 • Kan het ouderlijk gezag van ‘illegale’ ouders ook beëindigd worden?
  Ook het ouderlijk gezag van ‘illegale’ ouders kan beëindigd worden als blijkt dat zij hun opvoedingstaak ernstig verwaarlozen.
   
 • Kan beëindiging van het ouderlijk gezag een grond zijn voor een verblijfsvergunning?
  Een ‘illegaal’ kind van wie het gezag van zijn ouders beëindigd is, kan een verblijfsvergunning op grond van bijzondere, individuele omstandigheden aanvragen (Artikel 3.4 Vreemdelingenbesluit). Als de vergunning wordt toegekend, krijgt het kind een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd.
   
 • Wat zijn de gevolgen van een beëindiging ouderlijk gezag voor een ‘illegaal’ minderjarig kind?
  Zolang een kind minderjarig is, moet er iemand zijn die gezag over het kind uitoefent. Als bij de biologische ouders het gezag wordt beëindigd, kan hier niet meer aan worden voldaan.
  De rechter heeft nu twee mogelijkheden:

  1. Als er een andere ouder is die nog wél het gezag heeft, heeft deze ouder automatisch het gezag.
  De kinderrechter hoeft er dan ook geen uitspraak over te doen. Als bij één ouder het gezag wordt beëindigd, dan oefent de andere ouder automatisch het ouderlijk gezag uit, tenzij deze ouder evenmin bevoegd is op grond van een eerdere beslissing van de rechter.

  2. Als bij beide ouders het gezag beëindigd is, zal de rechter een voogd aanstellen.

  De voogd kan vervolgens proberen om een zelfstandige vergunning aan te vragen voor de minderjarige op de volgende gronden:

  a. Verblijf bij pleegouder
 • Zie Artikel 3.28 Vreemdelingenbesluit.
     
  b. Humanitaire gronden 
  Er kan een verblijfsvergunning op grond van bijzondere, individuele omstandigheden worden aangevraagd (Artikel 3.4 lid 3 Vreemdelingenbesluit). Dat kan ook als er bijvoorbeeld langdurige hulpverlening nodig is die niet in het land van herkomst kan worden gegeven.


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.