ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Een website over de rechten van iLegale kinderen

Kinderen zonder verblijfsvergunning hebben dezelfde rechten als andere kinderen, dat staat in het Kinderrechtenverdrag. De praktijk blijkt weerbarstiger: veel 'illegale' kinderen vechten tevergeefs voor zaken waar zij recht op hebben.
Op deze website staat daarom welke rechten 'illegale' kinderen hebben, en hoe deze rechten te realiseren zijn.

Hoe werkt deze website?
? Op deze website staat informatie over vijf onderwerpen: Onderdak, Onderwijs,

Gezondheidszorg, Recht op bescherming (jeugdzorg, etc.), Vreemdelingenbewaring.
? De informatie is geschreven op drie niveaus: jongeren, volwassenen en juristen.
Klik op het sleutelgat (linkerkant) om het passende niveau te vinden.
? De informatie voor juristen is met name bedoeld om vakspecialisten een inleiding te bieden op rechtsgebieden waar zij minder goed in thuis zijn. 'Illegale' kinderen hebben namelijk vaak op tal van terreinen problemen met de realisering van hun rechten.
? De term 'illegaal' is stigmatiserend en kwetsend. Daarom staat op deze website de term 'illegaal' tussen aanhalingstekens.

 

RELEVANTE INFORMATIE

 

AANMELDEN BIJ IK BLIJF HIER
Sinds 20 december 2015 is het meldpunt voor kinderen geopend die langer dan vijf jaar in Nederland wonen zonder verblijfsstatus. Defence for Children wil de kinderen met elkaar verenigen. Heb jij langer dan vijf jaar geleden een verblijfsvergunning aangevraagd in Nederland en heb je nog steeds geen verblijfsrecht? Vul dan het formulier in en mail naar: ikblijfhier@defenceforchildren.nl

 

Het formulier kan ook per post worden opgestuurd naar:

 

Defence for Children

Afdeling Kinderrechten en Migratie

Postbus 11103

2301 EC Leiden.


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.