ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Politie en Detentie

Als je 'illegaal' bent, heb je geen identiteitsbewijs. Soms kun je daardoor in de problemen komen, bijvoorbeeld als de politie je aanhoudt.
Wat zijn hierbij je rechten en wat gebeurt er als je meegenomen wordt naar het politiebureau?

 

Lees hier meer over:

  • Identificatieplicht - sinds een paar jaar is het verplicht om een identiteitsbewijs bij je te hebben. Wie mag daar naar vragen en wanneer?
  • Controle 'illegaal' verblijf - soms mag de politie je huis doorzoeken of bijvoorbeeld in de mobiele telefoon kijken om te onderzoeken of je 'illegaal' bent. Wanneer dat mag en wat je rechten zijn lees je hier.
  • Gevangenis - als je een misdrijf hebt begaan, kun je opgepakt worden en naar de gevangenis worden gebracht. Maar soms worden 'illegale' kinderen ook om andere redenen vastgezet. Lees hier wanneer dat gebeurt en wat dan je rechten zijn.
  • Ongewenstverklaring - als je 'illegaal' bent en bijvoorbeeld een misdrijf hebt begaan, dan kun je ongewenst verklaard worden. Je mag dan niet meer in Nederland blijven en bent zelfs strafbaar als je hier toch blijft.
     

 

RELEVANTE INFORMATIE

 

Campagne voor afschaffing vreemdelingendetentie kinderen

23 april 2015

Op 20 en 21 april heeft de Raad van Europa een campagne gelanceerd ter beëindiging van vreemdelingendetentie van kinderen. De campagne van de Raad van Europa maakt deel uit van de mondiale campagne voor afschaffing van vreemdelingendetentie van kinderen.

Lees hier meer.

 

Geen kind in de cel: van theorie naar praktijk
Juni 2014
De Coalitie Geen Kind in de Cel, waar Defence for Children deel van uitmaakt, stelt met waardering vast dat staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie een grote stap voorwaarts heeft gezet om minder onschuldige vreemdelingenkinderen in de cel te zetten. Grensdetentie voor gezinnen met kinderen die op Schiphol asiel aanvragen, zal alleen nog in zeer uitzonderlijke situaties toegepast worden waar dit eerder standaard gebeurde. Staatssecretaris Teeven schrijft in zijn brief van 28 mei 2014 dat hij het uitgangspunt onderschrijft dat een kind niet in de cel thuishoort.
Lees hier meer.

 

Bezwaren tegen wetsvoorstel vreemdelingenbewaring

Februari 2014

Op 21 februari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel een reactie gegeven op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring. De hoofdaanbeveling van de Coalitie Geen Kind in de Cel is om een verbod op detentie van kinderen op te nemen in de Wet. Kinderen horen niet in de cel en er zijn alternatieven.
Lees hier meer.

 

Kinderen horen niet in vreemdelingendetentie

Januari 2014

Op 28 januari 2014 heeft de Coalitie Geen Kind in de Cel de publicatie 'Papa, hebben we iets ergs gedaan?' aangeboden aan de Commissie van Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer. De Coalitie Geen Kind in de Cel sprak de afgelopen weken met kinderen en ouders die in vreemdelingendetentie hebben gezeten. De verhalen in de publicatie laten zien dat de gevangenistijd bij kinderen hun basisgevoel van veiligheid aantast en tonen dat de schade die de kinderen in detentie hebben opgelopen nog heel lang zichtbaar blijft. Ook als ze maar enkele dagen vast hebben gezeten.

Lees hier meer.


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.