ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Opvang en sociale zekerheid

Elk kind, dus ook een 'illegaal' kind, heeft recht op eten, kleding en een dak boven z'n hoofd. Toch hebben 'illegale' kinderen vaak geen huis, of geld voor eten en kleding.
Dat is een schending van hun rechten.
De laatste tijd zijn er veel rechtszaken geweest over het recht op eten, kleding en onderdak voor 'illegal' kinderen. Daardoor zijn er wat dingen veranderd.
Wat er precies is veranderd en hoe het zit met eten, kleding en onderdak, lees je hier: 

 

RELEVANTE INFORMATIE

 

Grote armoede onder kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen
September 2018


Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

 

Reden voor verdwijning
Defence for Children onderzocht de leefomstandigheden van 21 kinderen en jongeren in vijf gemeenten. Het leefklimaat en de angst in vrijheidsbeperkende gezinslocaties was de belangrijkste reden waarom gezinnen wegliepen. Een aantal gezinnen had geen andere keuze dan te vertrekken omdat zij geen recht meer opvang hadden nadat het jongste kind 18 werd. Omdat kinderen en hun ouders recht hebben op opvang in een vrijheidsbeperkende locatie, hebben ze geen recht op opvang in de gemeente. Martine Goeman, Defence for Children “Het is heel schrijnend om met de moeders en kinderen te spreken die in grote armoede leven. In een land als Nederland is het beschamend dat moeders geen geld hebben om luiers voor hun baby te kopen, niet weten waar zij morgen slapen en dat tandartsen een kind niet helpen omdat het kind geen verblijfsvergunning heeft.”

 

Onvoldoende eten en nooit geld om iets leuks te doen
Volgens artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op sociale voorzieningen en sociale zekerheid. Nederland heeft echter bij dit artikel van het VN-Kinderrechtenverdrag (als enige land ter wereld) een voorbehoud gemaakt. Het voorbehoud heeft tot gevolg dat kinderen niet zelfstandig gebruik kunnen maken van voorzieningen van sociale zekerheid als hun ouders hierop geen aanspraak kunnen maken.
Uit het onderzoek blijkt dat onder de gezinnen die er alleen voor staan, de armoede zo groot is dat er geregeld onvoldoende eten is, de huisvesting uiterst onzeker is en er nooit geld is om iets leuks te doen. Producten voor hygiëne, zoals toiletpapier of shampoo zijn er vaak niet. De gezinnen kunnen de kosten van de huur niet opbrengen, omdat ze niet rechtmatig kunnen werken. Een gezin met meerdere kinderen geeft aan van 40 euro per week te moeten leven. De wekelijkse gift van eten van de voedselbank is vaak de enige zekere voedselbron. Een moeder zonder verblijfsvergunning zegt: “Mijn jongste dochter vraagt om een badje met mooi weer, maar dat kunnen we niet betalen. Ik vind het zielig dat kinderen na de zomervakantie niet kunnen vertellen over iets leuks wat zij hebben gedaan. Ieder kind zou iets te vertellen moeten hebben.”

 

Amper medische zorg
Kinderen zonder verblijfsvergunning hebben recht op alle zorg die ook in het basispakket zit van verzekerde kinderen. De gezinnen die proberen te overleven zonder de hulp van een stichting kampen met onbehandelde gezondheidsklachten. Zo plast een meisje weer in bed en ontwikkelt zij zelfmutilatie. Toch krijgt ze op dit moment niet de zorg die ze nodig heeft. Zo blijkt dat de tandarts snel overgaat tot het trekken van tanden en kiezen in plaats van het probleem te verhelpen. Martine Goeman: “Het wordt hoog tijd dat de Nederlandse overheid het voorbehoud bij artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag opheft en erkent dat een kind houder is van eigen rechten.”

 

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel

 

Overhandiging onderzoek naar gezinslocaties aan kamerleden

November 2014

Kinderen die samen met hun ouder(s) in locaties wonen voor uitgeprocedeerde gezinnen, noemen de situatie er ziekmakend. De kinderen worden geïsoleerd, uitgesloten van de Nederlandse samenleving en voelen zich gevangen en angstig. Dit blijkt uit de publicatie ‘Het is hier in één woord gewoon… stom!; Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties’ van de Werkgroep Kind in azc. Jongeren uit gezinslocaties hebben op 5 november het rapport overhandigd aan Tweede Kamerleden.

Lees hier meer. 


Schadevergoeding voor kinderen die in uitzetlocatie verbleven
Oktober 2014

De Nederlandse Staat moet een schadevergoeding van 10.000 euro betalen aan twee Nederlandse kinderen die samen met hun moeder ruim twintig maanden in een Gezins Opvang Locatie verbleven. In zo'n locatie wonen gezinnen die terug moeten keren naar hun land van herkomst. Hun vrijheid wordt er beperkt. Dit is geen plek voor kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Het verblijf op de gezinslocatie is daarnaast schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, zo bepaalde de rechtbank op 2 oktober 2014 in Den Haag. Deze uitspraak is belangrijk, omdat hierin wordt erkend dat het verblijf in een gezinslocatie schadelijk is voor de ontwikkeling van kinderen. Wanneer dit ten aanzien van Nederlandse kinderen wordt gesteld, dan geldt dit ook voor de ontwikkeling van andere kinderen die in deze locaties verblijven.

Lees hier meer.


'Illegale' ouders toch geen kinderbijslag

november 2012
Helaas besliste de Hoge Raad op 23 november 2012 dat 'illegale' ouders toch geen kinderbijslag kunnen krijgen. De hoogste rechter van Nederland zette daarmee een streep door een eerdere uitspraak van de Centrale Raad van Beroep die vond dat 'illegale' ouders soms wel recht op kinderbijslag hebben. 
Lees hier meer over de uitspraak en de argumenten van de rechter.
 

Gezinslocaties voor uitgeprocedeerde gezinnen schadelijk en nutteloos
December 2012

Zes vluchtelingen- en kinderrechtenorganisaties roepen staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie op om uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen niet meer in gezinslocaties op te vangen waar kinderen en hun ouders een vrijheidsbeperkende maatregel opgelegd krijgen. De opvang in de gezinslocaties is niet in lijn met het Kinderrechtenverdrag.

Lees hier meer.

 

Geen kind meer op straat

februari 2010

Op 28 febuari 2010 heeft het Europees Comité voor Sociale Rechten een belangrijke uitspraak gedaan over het recht op onderdak voor 'illegale' kinderen. Kinderen hebben recht op bescherming en die vind je niet op straat, zegt ook dit Comité. Kinderen mogen daarom niet meer op straat worden gezet vanuit een officiële opvanglocatie.  
Lees hier meer over deze uitspraak.

 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.