ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

'Illegale' kinderen
'Illegale' kinderen zijn kinderen onder de achttien jaar die van de overheid niet in Nederland mogen blijven. Omdat teruggaan voor deze kinderen soms niet mogelijk is, blijven zij (vaak samen met hun ouders, soms alleen) 'illegaal' in Nederland wonen.

 • Rechtmatig verblijf
  Rechtmatig verblijf betekent dat de overheid je toestemming heeft gegeven om in Nederland te blijven wonen. 'Illegale' kinderen hebben geen toestemming om hier te blijven en wonen hier daarom onrechtmatig. 
  Klik hier om meer te lezen over rechtmatig verblijf.
   
 • 'Illegaal' tussen aanhalingstekens
  Het woord ‘illegaal’ staat tussen aanhalingstekens omdat er geen ‘illegale’ kinderen bestaan. Alle kinderen hebben alle rechten en hierbij maakt het niet uit waar je vandaan komt, wat voor geloof je hebt en of je 'illegaal' bent.
 • Hoeveel ‘illegale’ kinderen zijn er in Nederland?
  Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Omdat ‘illegale’ kinderen eigenlijk niet in Nederland mogen zijn, zullen zij ook proberen om zich niet te veel te laten zien. Het is daarom moeilijk om te zeggen hoeveel ‘illegale’ kinderen er in Nederland zijn.
   
 • Hoe word je 'illegaal'?
  Er zijn verschillende manieren waarop je 'illegaal' kunt worden:

  1. Jij of je ouders hebben nooit een verblijfsvergunning aangevraagd
  Je woont dan al je hele leven 'illegaal' in Nederland.

  2. Je hebt een verblijfsvergunning aangevraagd maar hebt die niet gekregen
  Vanaf het moment dat er tegen je gezegd wordt dat je geen verblijfsvergunning krijgt, moet je Nederland verlaten. Blijf je toch, dan word je 'illegaal'.

  3. Je hebt een verblijfsvergunning gehad maar deze is niet verlengd
  Als je een verblijfsvergunning krijgt, krijg je die meestal voor een bepaalde tijd. Een voorbeeld is als je een verblijfsvergunning hebt gekregen omdat het in het land waar je vandaan kwam, onveilig is. Na een bepaalde tijd moet je de verblijfsvergunning verlengen. Er wordt dan gekeken of het in het land waar je vandaan komt, nog steeds onveilig is. Als dat niet meer zo is, wordt de verblijfsvergunning niet verlengd en ben je vanaf dat moment 'illegaal'. 

  4. Je hebt een verblijfsvergunning gehad maar deze is ingetrokken
  Een voorbeeld is als je een misdrijf pleegt terwijl je een tijdelijke verblijfsvergunning hebt. De overheid zal dan je verblijfsvergunning kunnen intrekken en vanaf dat moment ben je 'illegaal' in Nederland.

GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.