ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Wonen

In dit stuk vind je meer over het recht op onderdak, huren en noodopvang.


Het recht op onderdak
De overheid mag kinderen niet zomaar op straat zetten, ook niet als ze 'illegaal' zijn. Omdat veel 'illegale' kinderen wel op straat werden gezet, heeft Defence for Children samen met andere organisaties in 2008 een klacht ingediend bij het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). Op 27 juli 2010 oordeelde het Gerechtshof Den Haag dat kinderen niet meer op straat mochten. Dit werd daarna bevestigd door de Hoge Raad. Dit heeft geleid tot gezinslocaties. De eerste opende in 2011.

 

Een gezinslocatie is een opvang waar je nadat je asielvergunning is afgewezen naartoe kan gaan. Vanuit daar moet je volgens de Overheid terugwerken aan je vertrek. Je krijgt als minderjarige zakgeld.

Er is sinds de totstandkoming veel kritiek op gezinslocaties. Voor het onderzoeksrapport van werkgroep kind in AZC, klik hier.


Huren
Als je 'illegaal' bent, mag je een woning huren, dat is niet strafbaar. Wel zijn er veel dingen die het moeilijker maken om te huren.

 • Huisvestingsvergunning
  Voor sommige woningen heb je een huisvestingsvergunning nodig. Dat is een vergunning waarmee de gemeente toestemming geeft aan iemand om in een goedkope huur- of koopwoning te wonen. 'Illegalen' kunnen geen huisvestingsvergunning krijgen.
   
 • Woningbouwvereniging:
  Voor 'illegalen' is het niet mogelijk om een woning te huren via de woningbouwvereniging.
   
 • Onderhuur:
  Onderhuur betekent dat je in een huis van iemand woont die deze woning zelf gehuurd heeft. Veel 'illegalen' zitten in onderhuur. Onderhuur is meestal verboden.
   
 • Huurtoeslag:
  Huurtoeslag of huursubsidie is een maandelijks geldbedrag dat de overheid geeft aan mensen die niet genoeg geld verdienen om zelf de huur te betalen. 
  'illegalen' krijgen geen huurtoeslag.

  Uitzondering voor pleegouders

  Pleegouders die een ‘illegaal’ pleegkind in huis hebben, krijgen wél gewoon huurtoeslag.
   
 • Particulier (ver)huren:
  Een particuliere verhuurder mag een woning verhuren aan een ‘illegaal’. Hij mag dan niet een hogere huur gaan vragen. Ook mag hij de 'illegaal' niet zomaar uit z’n huis zetten.
   

Noodopvang

Particulieren
Iedereen mag besluiten om 'illegale' kinderen op te vangen in hun huis. Dat is niet strafbaar.

Organisaties
Op de website van Stichting Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS)
kun je een overzicht vinden van alle organisaties die onderdak bieden aan ‘illegalen’ (klik op links en dan op 'noodopvang').
 GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.