ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld krukken, een rolstoel of verbandmiddelen. Als je ziek bent, of een ongeluk hebt gehad, kan het zijn dat je een van deze hulpmiddelen nodig hebt.

 

Daarvoor moet je wel eerst naar je huisarts. Als die vindt dat de hulpmiddelen nodig zijn, geeft hij een verwijsbriefje mee.

 

Het is dan belangrijk dat je de hulpmiddelen aanvraagt bij een organisatie die een contract heeft afgesloten met het CAK, alleen die organisaties krijgen namelijk hun kosten vergoed. Als je hierover mee wilt weten, kun je het beste even contact opnemen met het CAK.
 

Vergoeding van de kosten voor hulpmiddelen
De organisatie die jou de hulpmiddelen geeft of leent, kan de kosten daarvoor terugkrijgen als jouw ouders de rekening zelf niet kunnen betalen.

Daarvoor moet de organisatie wel eerst aan je ouders vragen of ze de kosten zelf kunnen betalen. Dat kan door een betalingsregeling af te spreken (bijvoorbeeld elke maand een klein bedrag betalen), of door brieven naar je huis te sturen waarin staat dat jullie de rekening moeten betalen.

Als je ouders niet genoeg geld hebben om de kosten te betalen, dan kunnen jullie een brief terugsturen waarin staat dat je ouders, vanwege hun 'illegale' status, niet mogen werken en zich ook niet kunnen verzekeren en dat jullie daarom de rekening niet kunnen betalen.

 

NTB: Kinderen die onder de verantwoordelijkheid van het COA vallen, zijn via het COA verzekerd. In dat geval worden de kosten niet vergoed door het CAK.

Klik hier om meer te lezen over de Regeling Zorg Asielzoekers. 

 

Geweigerd?
Klik hier om meer te lezen over wat je kunt doen als jou hulpmiddelen geweigerd worden.

 
 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.