ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Grensdetentie
Als je wordt vastgezet, nog voordat je de Nederlandse grens over bent, zit je in grensdetentie. Een voorbeeld is als je met het vliegtuig naar Nederland komt en nog vóór je langs de douane bent, wordt opgepakt.
 

 • Wanneer word je in grensdetentie gezet?
 • Hoe lang mag een kind maximaal in grensdetentie worden gezet?
 • Welke regels gelden tijdens grensdetentie?

   
 • Wanneer word je in grensdetentie gezet?
  Als je Nederland volgens de overheid niet in mag, kun je in grensdetentie worden gezet.
   
 • Hoe lang mag een kind maximaal in grensdetentie worden gezet?
  Hoe lang een kind maximaal in grensdetentie mag worden gezet, hangt af van of het kind hier alleen is of met zijn/haar ouders.

  Kinderen met hun ouders
  Als een kind met zijn of haar ouders Nederland binnenkomt, wordt er asiel aangevraagd in een Aanmeldcentrum (AC) op Schiphol of op Ter Apel, dit heet de Algemene Asielprocedure (AA).
  Binnen acht dagen wordt besloten of iemand een verblijfsvergunning krijgt. Als er meer tijd nodig is om te onderzoeken of iemand een verblijfsvergunning krijgt, kom je in de zogenoemde Verlengde Asielprocedure (VA). Een gezin dat op Schiphol een verblijfsvergunning aanvraagt, kan dan in grensdetentie worden gezet (de zogenoemde Gesloten Verlengde Asielprocedure, GVA). Hoe lang die grensdetentie mag duren, staat niet vast. Wel is bekend dat er na zes weken opnieuw moet worden gekeken of het nodig is dat iemand nog steeds vastzit.

  Zonder ouders / Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s)
  In 2011 heeft de minister van Immigratie en Asiel toegezegd dat AMV's niet meer in grensdetentie worden gezet. Daarop bestaat één uitzondering: als er twijfels bestaan over hoe oud een kind is, in dat geval wordt een amv'er vastgezet voor zolang het onderzoek naar de leeftijd duurt. 
  Lees hier de brief van de minister.
   
 • Welke regels gelden tijdens grensdetentie?
  Dat hangt er vanaf hoe oud je bent en of je hier alleen bent of met je ouders.

  Nul tot zestien jaar met ouders
  Voor jongeren die tijdens grensdetentie in een Justitiële Inrichting (JI) vastzitten, gelden dezelfde regels als voor de andere mensen die vastzitten in die gevangenis. 
   
  Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) tussen de twaalf en
  zestien jaar
  Voor AMV’s die tijdens grensdetentie in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) zitten, gelden dezelfde regels als voor de jongeren die daar vastzitten om andere redenen (bijvoorbeeld omdat ze een strafbaar feit hebben gepleegd).

GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.