ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Op het politiebureau 
Als je geen ID kunt laten zien, kun je meegenomen worden naar het politiebureau. Daar mogen ze de volgende dingen doen: 

 1. Ze kunnen je ondervragen;
 2. Ze kunnen documenten waarop je naam staat, controleren in een speciaal systeem waarin alle namen van vreemdelingen staan;
 3. Ze kunnen je bagage of tas doorzoeken. Hierbij mogen ze ook je mobiele telefoon ‘uitlezen’ (bellen naar een van de nummers die in de telefoon staan);
 4. Ze mogen je op de foto zetten en vingerafdrukken nemen;
 5. Ze mogen je aan je kleding of lichaam onderzoeken. Als je een meisje bent moet een vrouw dit doen, als je een jongen bent, moet een man het onderzoek doen;
 6. Ze mogen in je lichaam onderzoek doen.
  (Onderzoek in je lichaam houdt in dat een arts mag kijken naar de openingen in je onderlichaam, ze mogen een röntgenonderzoek en een echo van je maken en ze mogen in de openingen en holtes van je lichaam voelen. Dat mag alleen onder bepaalde voorwaarden, die voorwaarden kent je advocaat).

 • Welke rechten heb ik als ik op het politiebureau zit voor verhoor?
  - Het politiebureau (of, als je ergens anders wordt vastgehouden, iemand van die andere plek) moet contact opnemen met je ouders of je voogd;
  - Je hebt recht op een advocaat, dit moet je verteld worden
  - De advocaat moet genoeg tijd hebben om naar het politiebureau te komen;
  - Je mag zelf een advocaat uitkiezen of je krijgt er een toegewezen;
  - De advocaat mag jou spreken zonder dat er iemand erbij is;
  - Als het nodig is, wordt er een tolk bijgehaald.
   
 • Hoe lang mag ik maximaal worden vastgehouden op het politiebureau?
  Een 'illegaal' kind mag maximaal zes uur worden vastgehouden op het politiebureau. De uren tussen twaalf uur ’s nachts en negen uur ’s morgen tellen niet mee. 
  Soms mag deze termijn verlengd worden met maximaal achtenveertig uur als dat nodig is om verder te onderzoeken welke identiteit je hebt. 
  Totaal
  Je kunt dus maximaal 54 uur op het politiebureau doorbrengen en de uren tussen twaalf uur ’s nachts en negen uur ’s morgen tellen dan niet mee.
   
 • Wanneer kom ik weer vrij? 
  -
  Als duidelijk is dat je 'legaal' bent, moet je worden vrijgelaten.
  - Als duidelijk is dat je ‘illegaal’ bent, dan wordt je vastgezet.
   

 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.