ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Vreemdelingrechtelijke staandehouding
Vreemdelingrechtelijke staandehouding betekent dat een politieagent je om een identiteitsbewijs (ID) vraagt als hij een redelijk vermoeden heeft dat jij ‘illegaal’ in Nederland verblijft. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als je op straat loopt.

 • Redelijk vermoeden, wat is dat?
  Een redelijk vermoeden van ‘illegaliteit’ betekent dat ook andere mensen zouden kunnen denken dat iemand ‘illegaal’ in Nederland woont, het moet dus voor iedereen duidelijk zijn dat iemand ‘illegaal’ is.
  Dat is vaak best lastig vast te stellen.

  Wanneer is er in ieder geval wél een redelijk vermoeden van ‘illegaliteit’?
  - Een plaats waarvan bekend is dat er vaak ‘illegale’ vreemdelingen zijn;
  - Een controle van een woning of bedrijf waarbij al eerder ‘illegalen’ zijn aangetroffen;
  - Een tip van iemand (dit mag ook een anonieme tip zijn maar het moet wel een duidelijke tip zijn. Een tip waarbij je zegt dat je denkt dat iemand ‘illegaal’ is, is dus niet genoeg).

  Wanneer is er in ieder geval géén redelijk vermoeden van ‘illegaliteit’?
  -
  Als een politieagent om een identiteitsbewijs vraagt alleen omdat iemand een niet-Nederlands uiterlijk heeft.
  - Als niet uit het verslag van de politie blijkt waarom hij dacht dat er sprake was van een ‘illegaal’.
   
 • Wanneer mogen ze om mijn ID vragen?
  Een politieagent mag je bij een vreemdelingrechtelijke staandehouding in twee gevallen om een identiteitbewijs vragen:
  1. Als je een strafbaar feit hebt gepleegd
  (bijvoorbeeld geen kaartje hebt gekocht voor de trein).
  2. Als hij denkt dat je ‘illegaal’ in Nederland bent
   
 • Wie mogen om mijn ID vragen?
  "Gewone" politieambtenaren, vreemdelingenpolitie en militairen van de Koninklijke Marechaussee mogen om je ID vragen bij een vreemdelingrechtelijke staandehouding.
   
 • Wat moet ik laten zien bij een vreemdelingrechtelijke staandehouding?
  - Een paspoort of;
  - Een identiteitskaart of;
  - Een verblijfsdocument of;
  - Een meldingskaart (als je een nog niet toegelaten asielzoeker bent).
   
 • Geen ID bij me, en nu?
  Als je als ‘illegaal’ kind tijdens een vreemdelingrechtelijke staandehouding niet je identiteit of verblijfsrecht kan aantonen, kan je worden overgebracht naar een politiebureau. Daar zullen ze proberen erachter te komen waar je vandaan komt.
  Klik hier om te lezen over mee naar het politiebureau.

 • Wat mag de politie doen als ik geen ID heb?
  Behalve vragen naar een identiteitsbewijs, mag de vreemdelingenpolitie ook de volgende dingen doen:
  - Onderzoek aan je kleding of lichaam
  - Onderzoek in een vervoermiddel (bijvoorbeeld een auto)
  - Afpakken van identiteitspapieren (als je die bij je hebt)
   
 • Mag ik de politie zelf om een ID vragen?
  Als je hierom vraagt is de vreemdelingenpolitie verplicht zijn of haar identiteitsbewijs aan jou te laten zien.

 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.