ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Ziekenhuiszorg
Soms moet je naar het ziekenhuis. Bijvoorbeeld omdat je acute hulp nodig hebt, of omdat je een geplande operatie moet ondergaan. Als je ziekenhuiszorg nodig hebt, mag je nooit geweigerd worden. Ook niet als je 'illegaal' bent.

Bij de ziekenhuisbalie
Als je bij de ziekenhuisbalie staat, vragen ze waarschijnlijk of je je identiteitsbewijs (ID) kunt laten zien. Als je 'illegaal' bent, heb je geen ID. Toch mag je niet geweigerd worden.
Wat ook kan is dat ze vragen of je van tevoren geld wilt betalen of een papier wilt ondertekenen waarop staat dat je verplicht bent de kosten te betalen. Als je ouders niet voldoende geld hebben om de behandeling te betalen, mag je ook nu niet geweigerd worden. Je hebt namelijk recht op zorg, ongeacht of je 'illegaal' of onverzekerd bent.
 

Oplossing:
Het is soms moeilijk om voorbij de ziekenhuisbalie te komen, ondanks dat je recht op zorg hebt. Deze tips kunnen dan helpen:

  • Soms helpt het als je, voordat je naar het ziekenhuis gaat, eerst aan de huisarts vraagt of hij een brief maakt waarin hij schrijft dat jouw zorg 'medisch noodzakelijk' is. Dat kan natuurlijk alleen als de zorg die je nodig hebt, heel even kan wachten. Als je acuut zorg nodig hebt, moet je direct naar het ziekenhuis.
  • Het is sowieso belangrijk dat je bij de ziekenhuisbalie zegt dat de zorg die je nodig hebt, medisch noodzakelijk is.
  • Word je nog steeds geweigerd? Vraag dan of ze op papier willen zetten dat je geweigerd wordt. Het is belangrijk een schriftelijke afwijzing te hebben, omdat je daarmee eventueel later naar de rechter kunt stappen.
  • Als je geholpen bent in het ziekenhuis, zal het ziekenhuis waarschijnlijk een aantal rekeningen sturen naar het adres dat je hebt opgegeven. Het ziekenhuis moet namelijk laten zien dat ze er alles aan hebben gedaan om te zorgen dat jij zelf de ziekenhuiskosten betaald.
  • Als je ouders de zorg niet kunnen betalen, kunnen ze een brief terugsturen waarin ze schrijven dat ze de rekening niet kunnen betalen.
  • Het ziekenhuis kan je ouders ook vragen of ze het bedrag in een paar termijnen willen betalen (een betalingsregeling), bijvoorbeeld voor €10,- per maand.
  • Als je ouders de kosten echt niet kunnen betalen, kan het ziekenhuis de kosten terugkrijgen van het Zorginstituut Nederland. Hieronder lees je hoe dat gaat.


Vergoeding van de kosten voor zorg aan ‘illegale’ kinderen

Ziekenhuizen die zorg aan een 'illegaal' kind verlenen, kunnen de kosten daarvoor bijna helemaal terugkrijgen van het CAK.

 

Het CAK heeft landelijk een aantal ziekenhuis gecontracteerd waar 'illegale' kinderen terechtkunnen voor alle ziekenhuiszorg. Klik hier om te zien welke ziekenhuizen een contract hebben met het CAK.

 

Als een ziekenhuis jou behandelt terwijl ze geen contract hebben met het CAK, dan kunnen ze alleen hun kosten terugkrijgen, als verwijzing of overplaatsing naar een gecontracteerd ziekenhuis niet mogelijk is. Zij krijgen 80 procent van de kosten vergoed.

Bij zwangerschap en bevalling hoeft geen verwijzing plaats te vinden. Dan bedraagt de vergoeding 100 procent.

 

NTB: Kinderen die onder de verantwoordelijkheid van het COA vallen, zijn via het COA verzekerd. In dat geval worden de kosten niet vergoed door het CAK.

? Klik hier om meer te lezen over de Regeling Zorg Asielzoekers. 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.