ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Erkenning door een rechterlijke uitspraak/ gerechtelijke vaststelling van het vaderschap
Als een man ontkent dat hij de vader van een kind is, terwijl de moeder volhoudt dat de man wel de vader is, dan kan ze naar de rechter stappen. De rechter neemt dan verplicht een DNA-test af bij de mogelijke vader. Als de man inderdaad de vader is, krijgt het kind zijn nationaliteit en is de man verantwoordelijk voor het kind.

 • Wie kunnen bij de rechter vragen om gerechtelijke vaststelling van het vaderschap?
  Alleen het kind zelf en de moeder kunnen dit vragen.
   
 • Wat kan er gedaan worden als een moeder geen toestemming wil geven om via een DNA-test aan te tonen wie de vader is?
  Het omgekeerde geval kan ook: een moeder ontkent dat iemand de vader is terwijl de man ervan overtuigd is dat hij echt de vader is. Als de moeder weigert om te laten testen of de man inderdaad de vader is, kan vader in dat geval bij de rechter vragen of hij toch een DNA-test mag.
   
 • Als ik jonger ben dan achttien jaar, kan ik dan zelf vragen aan de rechter of hij een DNA-test wil doen bij iemand van wie ik denk dat het mijn vader is?
  Als je jonger bent dan achttien jaar kun je inderdaad ook zelf om een DNA-test vragen.
   
 • Is er een maximumtijd waarbinnen je om een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap kunt vragen?
 • Relevant is of je als kind hier om vraagt of als moeder: 

  Kind
  Voor kinderen is er geen maximumtijd, ook op latere leeftijd kun je hierom vragen.

  Moeder
  Voor moeders is er wel een maximumtermijn:
   - Als ze weet wie de vader is:
  Tot vijf jaar na de geboorte.
   - Als ze niet weet wie de vader is:
  Tot vijf jaar nadat ze erachter is gekomen wie de vader is.
   
 • Hoe wordt vastgesteld of iemand de vader is?
  Er zal een bloedonderzoek of een DNA-test komen.
   
 • Wat zijn de gevolgen van gerechtelijke vaststelling vaderschap voor een (‘illegaal’) kind?
  Als de vader van een 'illegaal' kind Nederlands is, dan krijgt het kind vanaf het moment dat de DNA-test uitwijst dat de man de vader is, ook de Nederlandse nationaliteit en wordt daarmee ‘legaal’. Ook moet de vader meebetalen aan de opvoeding.

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.