ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Erkenning door ‘illegale’, ongetrouwde ouder(s)
Als een Nederlandse man met een 'illegale' vrouw een kind krijgt terwijl ze niet getrouwd zijn, is het heel belangrijk dat de vader zijn kind erkent. Alleen dan krijgt het kind de Nederlandse nationaliteit.

 

De volgende situaties zijn van belang:

a. Moeder Nederlands & Vader 'illegaal'
b. Moeder 'illegaal' & Vader Nederlands
c. Beide ouders 'illegaal'
    c1. Wél een identiteitsbewijs
    c2. Géén identiteitsbewijs

 • a. Moeder Nederlands & Vader 'illegaal'
  Je krijgt automatisch de Nederlandse nationaliteit omdat je moeder Nederlands is. Je vader hoeft je niet te erkennen.
   
 • b. Moeder 'illegaal' & Vader Nederlands
  Bij de geboorte krijg je niet automatisch de Nederlandse nationaliteit. Hiervoor moet je vader jou eerst erkennen. 

 • c. Beide ouders ‘illegaal’

  c1. Beide ouders 'illegaal' & wél een identiteitsbewijs

  Als je ouders 'illegaal' zijn maar wel een geldig (niet-Nederlands) identiteitsbewijs hebben, kunnen ze toch erkennen.
  Hoe?
  Je ouder(s) moet(en) de volgende documenten laten zien:

  - Een geldig identiteitsbewijs;
 • Dit kan ook een niet-Nederlands identiteitsbewijs zijn.

  - Een gelegaliseerd en geverifieerd bewijs van ongehuwd zijn;
  Dit bewijs kunnen je ouders aanvragen bij de gemeente in het land waar ze vandaan komen. Die gemeente schrijft dan een brief waarin zij verklaart dat je ouders in dat land nooit getrouwd zijn.
   
  - Verder hangt het van de nationaliteit van je ouders af of erkenning is toegestaan.
  Dit verschilt per land dus je ouders kunnen dit het beste even navragen bij de ambassade of de burgerlijke stand.

  c2. Beide ouders ‘illegaal’ & géén identiteitsbewijs
  Zijn je ouders 'illegaal' en hebben zij helemaal geen enkel identiteitsbewijs, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand (de persoon achter de balie van het gemeentehuis) zelf naar het huis van jouw ouders gaan en toch toestemming geven voor de erkenning. Dat gebeurt niet altijd, hier moet je de gemeenteambtenaar echt om vragen.

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.