ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Wat moet er meegenomen worden voor de geboorteaangifte?
Als je als 'illegale' ouder geboorteaangifte doet, dan moet je de volgende dingen laten zien: 

1. Een geldig (Nederlands of buitenlands) identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
2. Jouw achternaam
3. De geboortedatum en tijd
4. Adres waarop je geboren bent en waarop je gaat wonen
5. Geboortebewijs dat de dokter afgeeft


Per onderwerp staat een korte uitleg:  

 

1. Een geldig (Nederlands of buitenlands) identiteitsbewijs of verblijfsvergunning
Dit hoeft geen Nederlands identiteitsbewijs te zijn. Het mag ook een geldig buitenlands identiteitsbewijs zijn.

? Wat als mijn ouders helemaal geen identiteitsbewijs hebben?
Je ouders kunnen dan de volgende bewijzen laten zien: 
- Bewijs dat de ouders getrouwd zijn
Dit zal vaak een trouwboekje zijn. Dat is een boekje dat je krijgt als je getrouwd bent.
- Bewijs dat je ouders niet getrouwd zijn
Als je ouders niet getrouwd zijn dan kunnen zij een verklaring vragen bij het land waar ze vandaan komen. Zij kunnen dan aan het land vragen of zij een brief willen schrijven waarin staat dat je ouders niet getrouwd zijn.
- Verklaring van ongehuwd zijn
De ouders van het kind kunnen na de geboorte op het gemeentehuis een verklaring afleggen waarin zij verklaren niet met elkaar getrouwd te zijn en dat zij wel de ouders van het kind zijn.

Soms zijn er hiermee toch problemen. Het gemeentehuis zegt dan bijvoorbeeld dat er geen geboorteaangifte gedaan kan worden, omdat de ouders ‘illegaal’ zijn. Dit klopt niet, ook al zijn de ouders ‘illegaal’, toch kunnen zij gewoon geboorteaangifte doen.  

 

2. Jouw achternaam
Bij de geboorteaangifte zal jouw achternaam worden vastgesteld. Welke naam je krijgt hangt af van de vraag of jouw ouders getrouwd zijn.
- Ouders getrouwd:

Je krijgt de naam van je vader tenzij er bij de geboorteaangifte is aangegeven dat je de naam van de moeder krijgt.
Ouders ongetrouwd:
Het hangt nu af van de naamwetgeving van het land waar jouw ouders vandaan komen. Hiervoor kan meer informatie gevraagd worden bij de betreffende ambassade.

 

3. Geboortedatum en tijd van geboorte

 

4. Adres van geboorte en het toekomstige adres
Adres van geboorte:
Als je in het ziekenhuis geboren bent, wordt dat adres als geboorteplaats aangehouden. 

Toekomstige adres:
In het geval van 'illegale' ouder is er niet altijd een toekomstig adres. In dat geval wordt volstaan met de vermelding: adres onbekend.

 

5. Geboortebewijs
Dit is een bewijs van bijvoorbeeld het ziekenhuis, de dokter, de vroedvrouw of een andere hulpverlener die aanwezig was bij de geboorte, waarin vermeld staat wie de moeder van het kind is.


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.