ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Wie moet er geboorteaangifte doen?
Wie er het beste geboorteaangifte kan doen, hangt af van de vraag wie er 'illegaal' is: 

 • Moeder Nederlands & vader 'illegaal'
  Moeder kan de geboorteaangifte doen. Als dat niet lukt, kan ook een van de andere personen die bij de bevalling was de geboorteaangifte doen (bijvoorbeeld de dokter of een vriendin). Diegene moet dan wel een Nederlands identiteitsbewijs hebben. 
   
 • Vader Nederlands & Moeder ‘illegaal’
  Vader moet aangifte doen van het kind. Hij kan daarvoor gewoon zijn eigen identiteitsbewijs laten zien.
   
 • Beide ouders ‘illegaal’
  Als je beide ouders 'illegaal' zijn, zijn er verschillende mogelijkheden voor het doen van geboorteaangifte:

  1. Ouders zelf
  - Als één van je ouders een identiteitsbewijs heeft, dit mag ook een niet-
  Nederlands identiteitsbewijs zijn, dan mag die ouder de geboorteaangifte doen.

  2. Iemand die bij de bevalling was
  - Kunnen of willen je ouders geen aangifte doen, dan is diegene die aanwezig was bij de bevalling, verplicht om geboorteaangifte doen. Een voorbeeld is een dokter of een vriendin.

  3. Hoofdbewoner van het huis
  - Als de persoon die aanwezig was bij de bevalling (bijvoorbeeld de dokter of een vriendin), geen geboorteaangifte wil of kan doen, dan is de hoofdbewoner van het huis waarin het kind geboren werd, verplicht om geboorteaangifte te doen.

  4. Ambtenaar van de burgerlijke stand
  - Als geen van de personen die hierboven staan, geboorteaangifte kunnen doen, dan kan de ambtenaar van de burgerlijke stand (dit is de persoon die achter de balie in het gemeentehuis zit), zelf naar het huis van de ouders gaan en daar de geboorteaangifte doen.
   

Lees hier wat je mee moet nemen voor een geboorteaangifte.
 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.