ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

(Voortgezet) speciaal onderwijs (so)

(Voortgezet) speciaal onderwijs (so) scholen zijn bedoeld voor kinderen met een handicap, stoornis of chronische ziekte. Een voorbeeld van een so–school is een dovenschool of een mytylschool.

Kunnen ‘illegale’ leerlingen worden ingeschreven voor speciaal onderwijs (so)?
Ook ‘illegale’ kinderen kunnen worden geplaatst op een school voor (voortgezet)speciaal onderwijs (so). Hierbij maakt het geen verschil dat zij ‘illegaal’ in Nederland zijn.

 

Inschrijving
De inschrijving van ‘illegale’ kinderen op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs (so) verloopt als volgt:

 1. Om toegelaten te worden tot een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs, is een indicatiebewijs nodig. Deze indicatie kan worden aangevraagd bij de Commissie voor Indicatiestelling (CvI), die is gehuisvest in een Regionaal Expertisecentrum (REC).
   
 2. De CvI geeft een indicatie af als zij het noodzakelijk vindt dat de leerling geplaatst wordt op een school voor speciaal onderwijs (so). Dit gebeurt aan de hand van landelijk vastgestelde, objectieve criteria.
   
 3. Met een indicatie kunnen de ouders kiezen of zij hun kind naar een school voor speciaal onderwijs of naar een ‘reguliere’ school sturen, waar het kind extra begeleiding krijgt.
   
 4. Kiezen de ouders ervoor hun kind naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs te sturen, dan verloopt de inschrijfprocedure als volgt:

  a. De school voor speciaal onderwijs schrijft de ‘illegale’ leerling in de schooladministratie in en kent een leerling–nummer toe.

  b.De school registreert enkele gegevens van de leerling:

  - Leerling-nummer (het nummer uit het leerlingadministratiesysteem van
  de school)
  - Alle voornamen en achternamen
  - Voorvoegsels
  - Geboortedatum
  - Geslacht
  - Land en plaats van geboorte
  - Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
  - Telefoonnummer ouder/verzorger
  - Nationaliteit (eventueel ook 2e nationaliteit)
  - Datum van eerste aankomst in Nederland


  b. De geregistreerde gegevens geeft de school door aan de DUO;

  c. De DUO kent binnen acht weken een onderwijsnummer toe aan de ‘illegale’ leerling;
  (Dit onderwijsnummer is vergelijkbaar met het persoonsgebonden nummer dat kinderen krijgen die wél een burgerservice nummer hebben).
   

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.