ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Vrije tijd
Na schooltijd kun je zin hebben om te sporten of wil je misschien een bijbaantje om wat geld te verdienen.
Als je 'illegaal' bent is dit soms wat lastig.

 

Sport

Als je bij een sportclub wilt, zul je geld moeten betalen om lid te worden. Het kan zijn dat je ouders niet genoeg geld hebben om het lidmaatschap te betalen. Toch kun je dan nog lid worden van een sportclub. Hoe dat werkt lees je hieronder:

 

Jeugdsportfonds

In Nederland is er het Jeugdsportfonds, dit fonds betaalt het lidmaatschap van een sportclub als jij hier geen geld voor hebt. Dit kan ook als je 'illegaal' bent.

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent tussen de vier en zeventien jaar oud;
  • Het inkomen van je ouders is niet te hoog;
  • Je krijgt geld voor één lidmaatschap van een club per jaar;
  • De sportclub waar je wilt sporten is lid van het NOC*NSF.

Een leraar, huisarts of hulpverlener kan een brief maken waarin hij of zij schrijft dat je ouders niet genoeg geld hebben. Je ouders hoeven dus niet zelf hun gegevens in te vullen. Laat die leraar, huisarts of hulpverlener contact opnemen met het Jeugdsportfonds om te vragen hoe het precies werkt.

Vraag aan de sportclub waar je lid van wilt worden of zij lid zijn van het NOC*NSF.


Klik hier voor meer informatie over het Jeugdsportfonds.

 

Culturele activiteit

Heel veel kinderen zitten op vioolles, gitaarles, ballet of toneelschool. Dit kost vaak veel geld. Het kan zijn dat je ouders het niet kunnen betalen. Net als bij het jeugdsportfonds, is er ook een jeugdcultuurfonds. Deze kunnen je ouders helpen met het (gedeeltelijk) betalen van je culturele activiteit. Let op: voor de meeste gemeentes geld dat je óf sportfonds aanvraagt óf jeugdcultuurfonds, maar sommige gemeentes maken daar een uitzondering op. Kijk goed na wat de regels van je gemeente zijn.

 

De spelregels:

  • Je bent tussen de 4 en 18 jaar;
  • Je wilt lid worden van een toneelclub of lessen kunnen volgen aan een muziekschool of een andere actieve kunstbeoefening;
  • Je ouders verdienen niet genoeg om je financieel bij te staan. (Het Jeugdcultuurfonds gaat uit van 120% van het minimumloon, maar dan kan per gemeente verschillen);
  • Je kan de aanvraag niet zelf doen, maar een hulpverlener moet het voor jou aanvragen op www.allekinderendoenmee.nl;
  • Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die deze lessen verzorgen;
  • De bijdrage van het Jeugdcultuurfonds is maximaal €450,- per jaar. Dit kan ook weer per gemeente verschillen.

Klik hier om te kijken of er in jouw gemeente een Jeugdcultuurfonds is.

 

Woon je in Amsterdam? Dan is daar geen Jeugdcultuurfonds, maar een jongerenfonds. Daar gelden andere voorwaarden voor. Klik hier voor de site van het jongerenfonds.

 

Bijbaantje
Net als je klasgenoten wil je misschien na schooltijd een bijbaantje om wat geld te verdienen. Als je 'illegaal' bent, mag dit helaas niet. Als je nog niet uitgeprocedeerd bent, mag je onder bepaalde omstandigheden vrijwilligerswerk doen.

 

Mag ik werken?

Als je 'illegaal' bent, mag je niet werken, ook niet als je ouder bent dan dertien.
In de wet is bepaald dat iemand die 'illegaal' in Nederland woont, niet mag werken.

 

Mag ik vrijwilligerswerk doen?
Ook vrijwilligerswerk mag je als 'illegaal' jongere niet doen. Vrijwilligerswerk wordt gezien als werk, ook al krijg je er geen geld voor. Toch doen veel 'illegale' jongeren vrijwilligerswerk. Ze vinden het fijn om nuttig bezig te zijn en leren er veel nieuwe mensen door kennen (Let op: je loopt wel het risico op een boete). Als je nog in afwachting bent van een beslissing, dan mag je vrijwilligerswerk doen als het bij een organisatie is, het onbetaald is, geen winstoogmerk heeft en een maatschappelijk belang dient.

 

 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.