ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Universitaire stage
Als je op de universiteit zit, is het bij sommige studies verplicht om een stage te lopen. 'Illegale' studenten hebben hierbij vaak problemen omdat er bij veel stageplaatsen om een tewerkstellingsvergunning wordt gevraagd. Dat is een vergunning waarmee vreemdelingen mogen werken. 'Illegale' studenten die aan een universiteit stage moeten lopen kunnen deze vergunning niet krijgen. Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het niet nodig om een uitzondering te maken op WO-studenten, omdat het mogelijk is een opleiding te kiezen waarbij stage geen verplicht onderdeel is van de opleiding.

 

Schending van je recht op onderwijs

Als je geen stage mag lopen terwijl het bij jouw studie verplicht is om stage te lopen, en je bent nog jonger dan 18, dan betekent dit een schending van je recht op onderwijs.

 

Oplossing

Je universiteit (of jijzelf) kan op zoek gaan naar een stageplaats waar geen tewerkstellingsvergunning wordt gevraagd. Ook kan de universiteit jou een vervangende stage aanbieden, een voorbeeld is een onderzoeksstage. Hiervoor is meestal geen tewerkstellingsvergunning nodig.

 

Stout Foundation betaalt de boete
Een andere oplossing is het stage-adres te wijzen op de zogenoemde Stout Foundation. Die is opgericht door de organisatie Start Foundation en betaalt de boete die werkgevers eventueel krijgen als zij een 'illegale' jongere in dienst nemen.

BELANGRIJK: stagelopen terwijl je 'illegaal' bent, kan een reden zijn om je geen verblijfsvergunning te geven. Het is daarom verstandig om alleen stage te lopen als je helemaal uitgeprocedeerd bent zodat je geen problemen krijgt met je procedure.
Als je twijfelt of je wel stage moet lopen, kun je contact opnemen met kinderrechtenorganisatie Defence for Children, zij kunnen dan samen met jou kijken of stage lopen een mogelijkheid is.
 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.