ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Stage
Bij veel opleidingen is een stage een verplicht onderdeel van je studie. Als ´illegale´ leerling kun je hierbij nog wel eens tegen problemen aan lopen.

 

Klik op het kopje om meer te lezen over:

 

NIEUWS

17 augustus 2015

Kinderen zonder verblijfsvergunning kunnen nu bij meer scholen stage lopen.

Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft al eerder stages toegestaan voor leerlingen die een beroeps opleidende leerweg (bol) volgen. Daar worden nu enkele schooltypen aan toegevoegd: praktijkonderwijs, de leer-werktrajecten en de entreeopleiding op het vmbo en de uitstroomprofielen arbeidsmarkt en vervolgonderwijs van het voortgezet speciaal onderwijs. Voor de voorwaarden wordt aangesloten bij de vrijstelling die eerder voor de BOL-opleiding in het mbo gegeven is.

 

10 juni 2014

Ook 'illegale' vmbo-ers mogen van Asscher stage lopen

Sinds 2012 mogen 'illegale' mbo-studenten stage lopen wanneer het een verplicht deel van hun onderwijs is. Voor andere groepen gold deze uitzondering niet. In mei 2014 hebben de Kamerleden Van Weyenberg en Van Meenen (beiden D66) vragen gesteld over dat 'illegale' vmbo-ers geen stage zouden kunnen volgen zonder permanente verblijfsvergunning. Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft beloofd dat hij dit voor hen gaat regelen. vmbo-studenten die dus stage móeten lopen, kunnen dat vanaf nu. Klik hier voor de vragen van Van Weyenberg en van Van Meenen en de antwoorde van Asscher.

 

Februari 2013

Stageproblemen nog niet helemaal opgelost
Kinderen zonder verblijfsvergunning die een beroepsbegeleidende leerweg (bbl) volgen mogen onder voorwaarden stage lopen. Een motie om stages ook mogelijk te maken voor jongeren die een beroeps opleidende leerweg (bol) volgen is echter op 29 januari 2013 verworpen. Het is nog onduidelijk of jongeren zonder verblijfsvergunning die een HBO of Universitaire opleiding volgen, stage mogen lopen. Neem contact op met Defence for Children wanneer je voor je achttiende met een opleiding bent begonnen en geen stage mag lopen via: info@defenceforchildren.nl
 

December 2012
Ook stages voor ´illegale´ kinderen
Het is nu zeker: ook kinderen zonder verblijfsvergunning mogen stage lopen. De rechtbank bepaalde dat in mei 2012 al maar de Nederlandse overheid stelde hoger beroep in tegen die uitspraak. De nieuwe minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Lodewijk Asscher, trekt nu het hoger beroep in. Dat betekent dat stage nu ook is toegestaan voor kinderen zonder papieren.

Dit zijn de regels als je stage wilt lopen zonder verblijfsvergunning: 

  • De stage is verplicht om je opleiding af te maken;
  • Je bent voor je 18e begonnen aan de opleiding;
  • Je volgt een opleiding aan de beroepsopleidende leerweg (BOL) in het mbo-onderwijs (een stage bij een BBL-opleiding mag nog steeds niet);
  • Je krijgt geen geld voor je stage.

Lees hier meer over de beslissing om stage toe te staan voor 'illegale kinderen'.

Mei 2012
Stages nu ook toegestaan voor kinderen zonder verblijfsvergunning!
De rechtbank in Den Haag besliste in mei dat ook kinderen zonder verblijfsvergunning een stage mogen lopen. Eerder was dat verboden omdat voor een stage een tewerkstellingsvergunning nodig was. Die kunnen 'illegale' kinderen niet krijgen.
De rechtbank vindt dat stage hoort bij het recht op onderwijs en dat dit recht voor iedereen geldt, dus ook voor 'illegale' kinderen.
De rechtszaak werd aangespannen door de 21-jarige Kelvin. Die kon geen diploma halen omdat hij daarvoor eerst stage moest lopen. Kelvin spande een zaak aan tegen de Nederlandse Staat en won!
Minister in Hoger Beroep
De Nederlandse staat gaat in Hoger Beroep tegen de uitspraak van de rechtbank. Tot er daarop is beslist, mogen alle kinderen stage lopen en worden er ook geen boetes uitgedeeld. Dat staat in deze brief van de minister.
Lees hier meer.

November 2011
Bedrijf betaalt boete voor 'illegale' stagiair

Veel MBO-studenten die illegaal in Nederland wonen, hebben problemen als zij stage willen lopen. Ze krijgen vanwege hun illegale status, geen tewerkstellingsvergunning en veel bedrijven durven geen 'illegale' stagiairs aan te nemen uit angst voor een boete.
De organsiatie Start Foundation vindt het belangrijk dat leerlingen stage lopen, ook als ze 'illegaal' zijn. Ze hebben daarom een oplossing bedacht: als een werkgever een 'illegale' jongere een stage aanbiedt en daar een boete voor krijgt, betaalt de organisatie de boete (à €8.000,-).


Oktober 2011
Minister negeert motie over stage
De minister die verantwoordelijk is voor stages en werk, heeft gezegd niets te doen met de motie over stages voor 'illegale' jongeren (zie nieuwsbericht hieronder). Die motie was eerder met grote meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen.

Verschillende organisaties en advocaten proberen nu via een rechtszaak de stages voor 'illegale' jongeren toch goed te keuren.
Lees hier meer over wat er nu gedaan wordt voor 'illegale' jongeren die stage willen lopen.
 

Juni 2011

Tweede Kamer is vóór stage 'illegale' jongeren
De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin werd gevraagd om 'illegale' jongeren, toe te staan om stage te lopen.

Met een motie wordt aan de regering gevraagd om het beleid uit te voeren. In dit geval vroeg de Tweede Kamer om stages voor 'illegale' jongeren toe te staan.
 

April 2011
Oplossing voor 'illegale' jongeren weer ingetrokken
Begin 2009 vroegen verschillende organisaties aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om toegankelijker onderwijs voor 'illegale' kinderen.
De Minister reageerde daarop door te zeggen dat er een oplossing zou komen. Zo wilde hij de tewerkstellingsvergunning voor 'illegale' jongeren afschaffen en gaf hij aan dat speciaal onderwijs niet mag worden geweigerd aan kinderen zonder verblijfsvergunning.
Begin 2011 trok de huidige minister, de eerdere toezegging weer in. De minister vindt het niet nodig dat 'illegale' jongeren stage lopen waarmee ze hun opleiding kunnen afmaken.
Verschillende organisaties en advocaten zijn het hier niet mee eens en ondernemen actie zodat het onderwijs ook voor 'illegale' jongeren toegankelijk wordt.
Lees hier wat er op dit moment gedaan wordt.

 

 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.