ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Voortgezet onderwijs
Per ingeschreven leerling krijgt een school geld van de overheid.

Op 1 oktober wordt geteld hoeveel leerlingen er ingeschreven staan in de school. Ook ‘illegale’ leerlingen tellen mee.

 

Hoe verkrijgt een middelbare school financiering voor ‘illegale’ leerlingen?
De school schrijft de ‘illegale’ leerling in volgens de reguliere procedure. De school geeft op de teldatum, 1 oktober, aan DUO door hoeveel leerlingen er ingeschreven staan.

Op basis van dit aantal krijgt de school een door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld budget voor personele en materiële bekostiging van de school.

De school geeft vervolgens vóór 1 juli, volgend op de teldatum, 1 oktober, aan DUO een verklaring dat de volgende leerlinggegevens kloppen:

- Het onderwijsnummer
- De datum van in- of uitschrijving;
- De soort onderwijs;
- Indien van toepassing: de leerweg, de sector, de afdeling of het profiel;
- Het leerjaar;
- Indien van toepassing: de aanduiding van de minderheidsgroep en de verblijfsduur in Nederland, wanneer de school op grond van een ministeriële regeling hiervoor geld ontvangt (‘illegale’ leerlingen vallen hier niet onder);
- Het registratienummer van de school dan wel scholengemeenschap of, indien sprake is van een nevenvestiging, het registratienummer daarvan;
- De nationaliteitgegevens van de leerling als deze niet bekend zijn uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 

Accountantsverklaring
Daarnaast is er een verklaring nodig van een accountant dat de gegevens zoals deze door de school aan DUO worden doorgegeven, juist zijn. De accountant kan gebruik maken van de gegevens zoals deze bekend staan bij de schooladministratie. De school is verplicht een overzichtelijk administratiesysteem aan te maken waarmee de leerlinggegevens kunnen worden vastgesteld.

DUO registreert de gegevens van de leerling zoals de school deze heeft doorgegeven, in het Basisregister Onderwijs.


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.