ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
POLITIE EN DETENTIE
FAMILIE EN BESCHERMING

Universiteit

Kan ik als ‘illegaal’ kind worden ingeschreven op een universiteit?
Als 'illegaal' kind, jonger dan achttien, kun je gewoon worden ingeschreven voor een universiteit. Het maakt daarbij niet uit dat je ‘illegaal’ in Nederland bent.

 

Klik hier als je ouder dan achttien jaar bent, 'illegaal' in Nederland woont en je wilt inschrijven bij een universiteit.
 

Hoe kan ik als 'illegale' jongere worden ingeschreven bij een universiteit?

 1. Je kunt je inschrijven via de website www.studielink.nl.
  Hierbij moet je dan wel wat gegevens opgeven. Wil je dit liever niet doen? Dan moet je de universiteit vragen of ze een uitzondering voor je willen maken door jou op een andere manier in te schrijven.
   
 2. De school heeft sowieso de volgende gegevens van je nodig:
  - leerling-nummer (het nummer uit het leerlingadministratiesysteem van de
  school)
  - geboortedatum
  - geslacht
  - land en plaats van geboorte
  - alle voornamen en de achternaam (denk aan de speciale tekens!)
  - voorvoegsels (indien van toepassing)
  - adres (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
  - nationaliteit (mogelijk ook de 2e nationaliteit)
  - telefoonnummer ouder/verzorger
  - datum van eerste aankomst in Nederland
  - gegevens over je middelbare school–diploma

Waarom moet een ‘illegaal’ kind zijn adres opgeven als hij zich wil inschrijven bij een universiteit?

De universiteit krijgt voor elke leerling die is ingeschreven, geld. Voordat een universiteit geld voor jou krijgt, moet de universiteit bewijzen dat jij "echt" bestaat. Daarom moet je je adresgegevens doorgeven aan de universiteit. Daarmee kunnen ze dan controleren of je echt op dat adres woont. Dit kunnen ze ook doen als je niet in de gemeente ingeschreven staat (wat vaak het geval zal zijn als je 'illegaal' bent).
 

Mag de universiteit de adresgegevens van de ‘illegale’ leerling doorgeven aan anderen?
De universiteit maar ook de DUO (die de betaling regelt) mag de gegevens niet doorgeven aan andere mensen of bijvoorbeeld de (Vreemdelingen)politie, dit staat in de wet.
Als een universiteit of de DUO de gegevens toch doorgeeft aan anderen, dan zijn zij hiervoor strafbaar.
 


GROTE ARMOEDE ONDER KINDEREN DIE IN NEDERLAND UIT DE ASIELOPVANG VERDWIJNEN

4 september 2018

Kinderen die in Nederland uit de asielopvang verdwijnen, leven in grote armoede, zo blijkt uit het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’ van kinderrechtenorganisatie Defence for Children. Alle kinderen in Nederland hebben recht op een toereikende levensstandaard, maar gezinnen die zijn vertrokken uit de asielopvang hebben iedere maand moeite om rond te komen. Martine Goeman van Defence for Children maakt zich zorgen: “Er is een groep kinderen die tussen wal en schip valt. Ze hebben niet genoeg te eten, huisvesting is uiterst onzeker en er is nooit geld om iets leuks te doen. Nederland schendt de rechten van deze kinderen. Dit moeten we echt beter regelen in Nederland.”
In 2017 verdwenen 130 kinderen uit de vrijheidsbeperkende gezinslocatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Gezinnen die niet geholpen worden door de gemeente of een hulporganisatie blijken het meest kwetsbaar te zijn en in grote armoede te leven.

Meer informatie:
Het onderzoek ‘Je ziet me niet, maar ik ben er wel’

 

TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.