ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Voortgezet onderwijs / middelbare school
Als je 'illegaal' bent, kun je je evengoed inschrijven bij een middelbare school.
Lees hieronder hoe de inschrijving precies gaat:

 

Hoe wordt een ‘illegaal’ kind ingeschreven op een middelbare school? 

 • Gegevens
  Als een school jou inschrijft, zullen ze de volgende gegevens van je nodig hebben: 
  - leerling-nummer (het nummer uit het leerlingadministratiesysteem van de school)
  - geboortedatum
  - geslacht
  - land en plaats van geboorte
  - alle voornamen en de achternaam (denk aan de speciale tekens!)
  - voorvoegsels (indien van toepassing)
  - adres (straatnaam, huisnummer, postcode en plaatsnaam)
  - nationaliteit (mogelijk ook de 2e nationaliteit)
  - telefoonnummer ouder/verzorger
  - datum van eerste aankomst in Nederland
 • DUO
  Deze gegevens zal de school doorgeven aan DUO.
 • Onderwijsnummer
  Als je eenmaal bent ingeschreven krijg je een onderwijsnummer. Dat is een nummer dat voor elk kind verschillend is. Met dit nummer kan de school zien om wie het gaat.

Waarom moet een ‘illegaal’ kind zijn adres opgeven als hij zich wil inschrijven bij een school?
De school krijgt voor elke leerling die is ingeschreven geld. Voordat een school geld voor jou krijgt, moet de school bewijzen dat jij "echt" bestaat. Daarom moet je je adresgegevens doorgeven aan de school. Daarmee kunnen ze dan controleren of je echt op dat adres woont. Dit kunnen ze ook doen als je niet in de gemeente ingeschreven staat (wat vaak het geval zal zijn als je 'illegaal' bent).

 

Mag de school de adresgegevens van de ‘illegale’ leerling doorgeven aan anderen?
De school maar ook DUO mogen de gegevens niet doorgeven aan andere mensen of bijvoorbeeld de (Vreemdelingen)politie, dit staat in de wet.
Als een school of DUO de gegevens toch doorgeeft aan anderen, dan zijn zij hiervoor strafbaar.

 

 


TENTOONSTELLING STAATLOOSHEID IN 

HET RIJKSMUSEUM

7 november 2017

Van 6 oktober 2017 tot en met 7 januari 2018 is de fototentoonstelling van Anoek Steketee met het thema 'Staatloos' te zien in het Rijksmuseum. Anoek Steketee portretteerde voor de fototentoonstelling Document Nederland twaalf staatlozen, van jong tot oud.

Klik hier voor meer informatie over de fototentoonstelling.

Bekijk hier de uitzending van EenVandaag over de situatie van staatlozen in Nederland.  

 

KINDEROMBUDSMAN ROEPT OP TOT 

ALTERNATIEF KINDERPARDON

29 juni 2017

Het Kinderpardon doet geen recht aan de kinderen waar het om gaat en moet op de schop. Daarom presenteert de Kinderombudsman vandaag een Kinderpardon dat wél recht doet aan kinderen en roept formerende partijen op een rechtvaardig Kinderpardon een plek te geven in het regeerakkoord. Lees hier het voorstel van de Kinderombudsman.

 

RECHT KINDERBIJSLAG VOOR NEDERLANDS KIND 

MET VERZORGENDE MOEDER VAN BUITEN DE EU

26 juni 2017

In afwachting van de uitspraak van de hoogste uitkeringsrechter van Nederland, de Centrrale Raad van Beroep, over de toepassing van het arrest Chavez-Vilchez e.a. laat de Sociale verzekeringsbank weten dat het in de gevallen waarin het evident is dat de moeder de enige verzorgende ouder is en er geen contact is met de vader zonder advies van de IND de Koppelingswet niet langer zal tegewerpen. Wel moet aan de overige voorwaarden voor kinderbijslag worden voldaan. Lees hier de brief van de (Svb).

 

KINDEREN IN GESPREK MET KAMERLEDEN 

OVER KINDERPARDON

21 juni 2017

Voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning is de uitkomst van de regeringsformatie bepalend voor de koers van hun leven. Meer dan 96% van de kinderpardonaanvragen wordt afgewezen. Meestal omdat volgens de autoriteiten onvoldoende meegewerkt zou zijn aan het vertrek naar het land van herkomst. Een aantal kinderen van de Ik Blijf Hier groep zijn op 21 juni 2017 naar Het Plein in Den Haag gegaan om de Tweede Kamerleden eraan te herinneren dat zij niet vergeten mogen worden tijdens de formatie. Lees hier het nieuwsbericht over de bijeenkomst op Het Plein in Den Haag.

 

UITSPRAAK: GEZINSMIGRATIEBELEID MOET

OP DE SCHOP
10 mei 2017
Op 10 mei heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een baanbrekende uitspraak gedaan in de zaak Chavez-Vilchez. Het Hof oordeelt dat een buitenlandse ouder verblijfsrecht toe kan komen bij een Nederlands kind. Het Hof heeft duidelijk gemaakt dat de rechten van de kinderen de doorslag geven en dat hun belang voorop staat. Er moet onderzocht worden of er een zodanige afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen de ouder en het kind, dat het kind eigenlijk gedwongen zou zijn om met de buitenlandse ouder mee te reizen naar een land buiten de EU. Tot op heden vond de Nederlandse overheid dat het gezag overgedragen moest worden aan de Nederlandse ouder. Ook al kon en wilde deze ouder niet voor het kind zorgen. Dit beleid moet nu op de schop.
Lees hier het volledige nieuwsbericht over de zaak Chavez-Vilchez.
Voor een blog over de zaak Chavez-Vilchez van Sander Schuitemaker van Defence for Children, klik hier.