ILLEGALE KINDEREN
OPVANG EN SOCIALE ZEKERHEID
ONDERWIJS EN VRIJE TIJD
GEZONDHEID EN ZORG
FAMILIE EN BESCHERMING
POLITIE EN DETENTIE

Lees hier alles over de rechten van iLegale kinderen!

Kinderen zonder papieren hebben dezelfde rechten als alle andere kinderen, dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Het is alleen niet altijd makkelijk om die rechten ook echt te krijgen.
Op iLegaalkind.nl lees je precies wát je rechten zijn, en hoe je ervoor zorgt dat je deze rechten ook krijgt! De 'Kleine Gids – Rechten van kinderen zonder papieren 2011' is te koop in de webshop van uitgeverij Kluwer.

De website werkt zo:
► We hebben de informatie verdeeld in  vijf onderwerpen: OnderdakOnderwijs

Gezondheidszorg,  Recht op beschermingVreemdelingenbewaring.
Klik op het onderwerp waar je meer over wilt weten.
► De website heeft ook informatie voor volwassenen, bijvoorbeeld je ouders of de juf van school. Er is ook speciale informatie voor advocaten.
Klik op het juiste sleutelgat (links) en vind de informatie die bij je past.


NIEUWS

 

In gesprek met leerlingen over kinderrechten
7 juni 2016

Op 7 juni 2016 sprak Martine Goeman van Defence for Children samen met Annemarie Bon, schrijfster van het kinderboek Free Run met de kinderen uit groep acht van de Basisschool Bommelstein in Almere-Buiten. Het boek Free Run gaat over een jongen Ward. Ward woont in Nederland, maar officieel bestaat hij niet. Hij is staatloos. Hij is geen Nederlander, maar heeft ook geen andere nationaliteit. Ward is steeds onderweg en leeft met voortdurende angst voor de politie. Wie kan hij vertrouwen? Gelukkig kan Ward zich uitleven in freerunning. Als hij door de stad kan klimmen, springen en rennen, voelt hij zich even vrij. Het boek Free Run is vanaf heden te koop in de boekwinkel.

 

Defence for Children opent meldpunt gewortelde kinderen
20 november 2015

Defence for Children heeft op 20 november 2015 een meldpunt voor kinderen geopend die langer dan vijf jaar in Nederland wonen zonder verblijfsstatus. De organisatie wil de kinderen met elkaar verenigen. Heb jij langer dan vijf jaar geleden een verblijfsvergunning aangevraagd in Nederland en heb je nog steeds geen verblijfsrecht? Vul dan het formulier in en mail naar:

wijzijnhier@defenceforchildren.nl

 

Het formulier kan ook per post worden opgestuurd naar:

Defence for Children

Afdeling Kinderrechten en Migratie

Postbus 11103

2301 EC Leiden.


'DOVE PEUTER HEEFT RECHT OP GEHOOROPERATIE'
8 januari 2016

 

De 3-jarige Kalma is doof en heeft een gehoorimplantaat nodig zodat ze weer kan horen. Maar volgens staatssecretaris Dijkhoff komt het Afghaanse meisje niet in aanmerking voor een operatie, omdat het asielverzoek van haar ouders is afgewezen. Defence for Children benadrukt dat alle kinderen recht hebben op medisch noodzakelijke zorg in Nederland. Kalma mag niet gediscrimineerd worden vanwege de verblijfsstatus van het gezin.

Lees hier meer.

 

GEZINNEN ALMELO MOETEN ALLEMAAL VERHUIZEN
September 2015

 

Op 9 september 2015 heeft de rechter in Zwolle besloten dat de kinderen in de gezinslocatie in Almelo door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mogen worden overgeplaatst naar andere locaties in Nederland. De belangen van de kinderen om hun school in Almelo te kunnen voortzetten en bij dezelfde medische behandelaars te blijven, wegen niet zo zwaar dat de verhuizing moet worden tegengehouden. Defence for Children is teleurgesteld en pleit er bij staatssecretaris Dijkhoff voor om, ondanks de uitspraak, kinderrechten meer te verankeren in het opvangbeleid.

Lees hier meer.

 

OUDERS ZONDER KINDEREN IN GESLOTEN LOCATIE ZEIST GEPLAATST
April 2015

 

Op de Kinderrechtenhelpdesk van Defence for Children zijn veel verontrustende signalen binnengekomen over migrantengezinnen die worden opgepakt en in een gesloten locatie in Zeist worden opgesloten. In deze locatie kunnen gezinnen en alleenstaande kinderen worden geplaatst voorafgaand aan uitzetting naar het land van herkomst. Na verschillende veroordelingen door rechters, zegde de staatssecretaris toe beter naar de belangen van de kinderen te kijken. De recente signalen getuigen daar niet van. Bij Defence for Children is een zaak bekend waarin ouders gescheiden van hun kinderen zijn vastgezet in Zeist. In veel zaken ontbreekt een belangenafweging over de kinderen.

Lees hier over ouders zonder kinderen in gesloten locatie Zeist.

Lees hier over het ontbreken van een belangenafweging over kinderen.